Odstranění odpadu

Naše společnost má povolení pro odvoz různého druhu odpadu, konkrétní seznam zde.